Kozarstvo

U kozarskoj proizvodnji uzgajamo isključivo hrvatsku šarenu kozu koja je autohtona pasmina koja od davnina obitava u našim krajevima. Uz visoko kvalitetno meso savršenog okusa odlikuje je iznimna čvrstoća i otpornost u krškim krajevima.

Nastala je na krševitim, škrtim i nepristupačnim terenima južnog Velebita,Dinare, Kamešnice i Biokova, gdje se i danas najviše uzgaja.

Prvenstveno se uzgaja za proizvodnju mesa, dok sekrecija mlijeka najčešće traje onoliko dugo koliko jarad siše.


Vaša Mesnica farme Planina