O uzgoju

Sve životinje držimo isključivo u ekstezivnom uzgoju na krškim pašnjacima južnih padina planine Kamešnice koji su certificirani ekološki pašnjaci te smo u potpunosti prilagođeni pravilima ekološke proizvodnje Europske komisije koja je intezivno nadzirana od licenciranih kontrolnih tijela te Ministarstva poljoprivrede RH i veterinarskih službi.

Odlikuje nas i da su to nekad bili stočarski krajevi u kojima nikad ni u najmanjim količinama nisu korištena umjetna gnojiva, pesticidi ili bilo koja druga kemijska sredstva.

Goveda i koze kroz cijelu godinu obitavaju na pašnjacima nadzirani od strane naših djelatnika i po potrebi veterinara. U ekstremnim zimskim uvjetima organiziramo nadohranu sijenom koje također proizvodimo na tim našim pašnjacima.

Jedna od najbitnijih odlika ovakve proizvodnje uz kvalitet mesa je da životinje ni najmanjoj mjeri ne oboljevaju, a teljenje i kozenje se odvija bez ikakvih problema.


Vaša Mesnica farme Planina